Om oss

Nordenfieldske Grenader Compagnie

Nordenfieldske Grenader Compagnie er en gruppe for oss med en felles interesse for historie, hvor vi gjenskaper soldatenes liv under napoleonskrigene (1807-1814) gjennom militærhistoriske arrangementer, historiske markeringer og rekonstruksjoner av slag.

Vi har i dag tilholdsted og møtelokaler på sverresborg folkemuseum annenhver tirsdag der vi har forelesninger om ulike temaer som berører tidsperioden, samt reparasjoner, utbedringer og produksjon av uniformer og utstyr.  Vi legger stor vekt på et godt sosialt miljø, og drar på spennende turer i inn- og utland til lignende foreninger og samlinger.

Nordenfieldske Grenader Compagnie er tilsluttet Norsk Svartkrutt Union og er dermed et av de få militærhistoriske foreninger i verden som er registrert som og innhar status som et skytterlag. Dette innebærer at vi kan skyte med skarpt, og vi avholder derfor fire årlige skytestevner med flintlåsmuskett hvor vi konkurrerer oss imellom.

De beste skytterne blir premiert på slutten av året under Næglerdagen, som er compagniets egen versjon av et julebord, hvor alle som er tilknyttet oss er invitert. Eksersering hører også med i militærhistoriske aktiviteter, og vi har eksersistrening på luftkrigsskolen i Trondheim med jevne mellomrom, og med så stort fokus på eksersis blir vi lagt merke til ute i Europa når vi deltar i forskjellige stevner, et rykte vi jobber hardt for å opprettholde.


En hendelse som vi spesielt knytter oss til er slaget ved Trangen som sto 25. april 1808 mellom norske og svenske styrker øst for Glomma i Åsnes, der det var en knepet seier til de norske styrkene. De uniformene og våpenene vi bærer i dag er kopier av de som ble brukt under grensekrigene mellom Norge og Svergie i 1807 til 1808.


Gjenskapning av historien gjelder ikke bare soldatlivet, men også sivilbefolkningen som var berørt av krigføringen. Marquententeriet var og er soldatenes baktropper av sivile menn, kvinner og barn, som støtter soldatene med matlagning, søm-arbeider, håndarbeid og salg av hjemmelagde varer når vi er på oppdrag hjemme eller ute i Europa.


Vi er en åpen forening, og ønsker nye medlemmer velkommen!

Leipzig, Oktober 2013                                                                                                                                                                                                            Foto: Daniel Rödiger                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                             danielleipzig.jimdo.com