Marquententeriet

Marquententeriet

Marquententeriet representerer den historisk sivile delen av aktiviteten i foreningen.

Marquententeriet som var underlagt militær kommando, består av civile kvinner og menn som følger soldatene ut i felt. De bistår blant annet med å sørge for at det til enhver tid er tilgjengelig varm kaffe samt å stå for mat til compagniet når de er i leir. Marquententeriet er med på å skape et mer levende leirliv, og viser et tidsriktig bilde i tillegg til den uniformerte delen. Aktuelle marquententeri-aktiviteter i leiren består blant annet av: matlaging og forberedelse av måltid over bål, håndarbeid/søm og naturfarging av ull og tekstiler, samt førstehjelp.