Avisklipp

Morgenbladet

En daglig avis av alle slags innhold.

no 101 aargang 1826, tirsdag 11te april.De i de siste aar over hull fra kontinentet til England indførte been, af mennesker og ikkemennesker, anslaar man til mere enn een million skjepper. I omegnen av Leipsig, Austerlitz, Waterloo og andre berømte kampplatse bleve knogler av krigere og heste samlede, og disse besynderlige samlinger fra hull av utsendte til Nortshire, til særegne Entrepeneurs, som have oppfundet og bygget store dampmøller til at forvandle knoglene til pulver. Fra de uhyre magasiner, hvor dette dyriske pulver oppbevares, drage de engelske landmend deres gjødselsforaad. Den olieaktige substans, som ved kalsineringen utvikler seg, giver en gjødsel, med hvilken ingen anden er at sammenligne!


Således Maa det da være beviist, at en død soldat nu til dags er en artikkel av nogen verdi i handelen, og man kan sige, at de engelske bønder have deres samtidiges og selv deres børns been tildels at takke for deres daglige næring.


Også er der en høyst besynderlig kjensgjerning, at Storbritannien, efter i den siste krig at have bidraget så meget til i hele Europa at sette utallige skarer av stridsmend i bevegelse, nu beskeftiger seg med at indføre levningene av dem på fin jordbunn, for at gjødsle og forbedre samme!

Kongelige allene privilegede Trondhjems Adressecontoirs efterretninger

nr. 14, fredagen den 2 October 1767Fuldkomment Middel til at ødelegge Væggelus


Der findes vel mange Midler til at ødelegge dette Utøy, men det bliver dog en bestandig Umulighet, saa længe de ikke kan udryddes af alle Winkler og kroke ved nogen gjennomtængende kraft, der dræber dem, og hindrer deres videre yngel.


Efter adskillig forsøg er opfundet et Middel, som er befunden probat.


Det værelse, som er befængt med dette Utøy og hvoraf de skulle udryddes, maa gjøres vel reent, og lægges en tomme tykt Sand overalt paa gulvet og ved veggene, derefter gjøres Værelset stærk varmt, enten ved vindovn eller med kul i en gryde, og paa ilden, naar Spieldet lukkes, kastes en haandfuld Svovel, hvorpaa Dørren lukkes tet til. Dette igjentages tre gange hver dag i 6 Dage ; og naar er forbi, finder man Utøyet i Mængde liggende paa Sanden, eller tørrede paa Veggene ; Men man maae see vel efter at der ingensteds findes nogle Sprekker, hvorudi de kan skiule sig.


Der kommer siden aldrig i det Værelse noget af dette Utøy.

Dette er hentet rett ifra en artikkel i Morgenbladet,

den gang en avis på ca ett A4 ark.


Klipp i fra Adresseavisen, den gangen avisen med en noe lengre navn...